PRZELICZNIKI DLA

RÓŻNYCH JEDNOSTEK MIARY

Ciśnienie w oponach

 

Ciśnienie we wszystkich oponach i w kole zapasowym należy kontrolować przynajmniej raz w miesiącu używając w tym celu dokładnego przyrządu pomiarowego. Utrzymywanie prawidłowego ciśnienia ma wpływ na wydłużenie żywotności opon, większą oszczędność paliwa, a także lepsze i bezpieczniejsze prowadzenie pojazdu. Potrzeba utrzymywania prawidłowego ciśnienia powietrza w oponach staje się jeszcze bardziej jasna, gdy weźmie się pod uwagę konsekwencje nie stosowania się do tych zaleceń, tzn. mniejszy przebieg, skróconą żywotność opon, złe prowadzenie pojazdu (w tym możliwość utraty panowania nad pojazdem) oraz potencjalne przeciążenie pojazdu.

 

Gdzie można znaleźć informacje o poziomie ciśnienia w oponach?

 

Zalecane poziomy ciśnienia opon znajdują się w instrukcji obsługi pojazdu lub na tabliczce znamionowej (znajdującej się na wewnętrznej stronie drzwi, na słupku drzwi, w schowku lub na drzwiczkach otworu paliwowego). W razie trudności z odnalezieniem tych informacji, zalecam sprawdzenie w Tabeli ciśnień lub skontaktowanie się w tej sprawie z punktem sprzedaży opon.

 

Jak sprawdzać poziom ciśnienia?

 

Wiele osób uważa, że poziom ciśnienia można ocenić na podstawie zewnętrznego wyglądu boku opony. Właściwa kontrola poziomu ciśnienia wymaga jednak zastosowania dokładnego przyrządu pomiarowego. Należy przy tym pamiętać, że ciśnieniomierze dostępne na stacjach benzynowych mogą być niedokładne lub uszkodzone. Najlepszym sposobem na sprawdzenie ciśnienia opon jest udanie się do specjalistycznego punktu serwisowego. Ciśnienie należy sprawdzać, gdy opony są zimne, tzn. gdy samochód nie był używany przed dokonaniem pomiaru (należy pamiętać, że jazda zwiększa temperaturę i ciśnienie powietrza w oponie).

Nieprawidłowe ciśnienie powoduje nierównomierne ścieranie rzeźby bieżnika oraz skraca żywotność opony, jak opisano poniżej:

MPa

kPa

Bar

 [kG/cm2]

PSI

[funt/cal2]

0,1

100

1

14

0,11

110

1,1

16

0,12

120

1,2

17

0,13

130

1,3

19

0,14

140

1,4

20

0,15

150

1,5

22

0,16

160

1,6

23

0,17

170

1,7

24

0,18

180

1,8

26

0,19

190

1,9

27

0,2

200

2

29

0,21

210

2,1

30

0,22

220

2,2

32

0,23

230

2,3

33

0,24

240

2,4

34

0,25

250

2,5

36

0,26

260

2,6

37

0,27

270

2,7

39

0,28

280

2,8

40

0,29

290

2,9

42

0,3

300

3

43

0,31

310

3,1

44

0,32

320

3,2

46

0,33

330

3,3

47

0,34

340

3,4

49

0,35

350

3,5

50

0,36

360

3,6

52

0,37

370

3,7

53

0,38

380

3,8

55

0,39

390

3,9

56

0,4

400

4

57

0,41

410

4,1

59

0,42

420

4,2

60

0,43

430

4,3

62

0,44

440

4,4

63

0,45

450

4,5

65

0,46

460

4,6

66

0,47

470

4,7

67

0,48

480

4,8

69

0,49

490

4,9

70

0,5

500

5

72

Ciśnienie:

Żywotność:

prawidłowe

100 %

+ 20%

80%

- 20%

80%

- 40%

40%