Opisy opon motocyklowych

1 - Nazwa marki i zarejestrowane logo

2 - Wyraża maksymalne obciążenie opony w funtach przy określonym ciśnieniu (PSI)

3 - Nazwa linii produktu

4 - Strzałki określają kierunek obrotu opony w zależności od miejsca montażu (przód – tył)

5 - Szerokość (mm)

6 - Stosunek wysokości opony do szerokości. Stosunek ten nie jest oznaczony w przypadku, gdy szerokość wyrażona jest w calach (np. 3.50 – 18)

7 - Kod konstrukcji opony ("-": Bias, "R": Radialna, "B": Bias belted)

8 - Średnica obręczy wyrażona w calach

9 - Współczynnik obciążenia, określa maksymalne obciążenie opony

10 - Symbol prędkości, określa maksymalną prędkość podczas jazdy

11 - Opona bezdętkowa (TL). Opony dętkowe oznaczone są Tube Type (TT).
12 - r homologacji według ECE R 75

13 - Rodzaj bieżnika

14 - Skrót od wyrażenia ‘Department of Transportation' ‘Ministerstwo Transportu'
Oznacza, iż opona jest zgodna z przepisami wydanymi przez Ministerstwo Transportu USA i Kanady

15 - Data produkcji

Tyre

Skróty dotyczące opon motocyklowych

· "" - opona diagonalna

· "B" - opona diagonalna z opasaniem

· "R" -opona radialna

· TT - TUBE TYPE tak oznaczona opona wymaga zastosowania dętki

· TL - TUBELESS czyli bezdętkowa. Tak oznaczona opona nie wymaga zastosowania dętki

· M/C - oznaczenie opon przeznaczonych tylko do motocykli. Wyróżnia opony i felgi motocyklowe od tych, które można                  stosować w innych pojazdach.

· "A" - przykład oznaczenia opony w wersji specjalnej. Litera identyfikuje wyjątkową konstrukcję opony dedykowanej do                  określonego modelu pojazdu.

· NHS - (NOT FOR HIGHWAY SERVICE) - opona na tor bez homologacji na użytkowanie drogowe.

· V oraz (VB) - Indeksy prędkości opon specyficzne dla opon motocyklowych. Prędkość homologowana do 240 km/h

· (V) oraz (VB) - Indeksy prędkości opon specyficzne dla opon motocyklowych. Prędkość homologowana powyżej 240 km/h

· W - Prędkość homologowana do 270 km/h

· (W) - Indeksy prędkości opon specyficzne dla opon motocyklowych. Prędkość homologowana powyżej 270 km/h

· ZR - Prędkość homologowana powyżej 240 km/h

Warto także zwrócić uwagę na znajdujący się na boku każdej opony numer DOT.

Pierwsze dwie cyfry tego numeru oznaczają kolejny numer tygodnia, a trzecia - ostatnią cyfrę roku produkcji np: 149 oznacza 14 tydzień roku 1999.

Nie mniej istotnym oznaczeniem są strzałki. Oznaczają one wymagany kierunek obrotów opony. Wynika to z wewnętrznej budowy opony, skonstruowanej tak, by sprostać obciążeniom powstającym podczas przenoszenia dużych mocy przez koło napędzane i powstających podczas hamowania w przednim kole.

Należy również pamiętać, że większość opon ma oznaczenie przeznaczenia na przednie (ang. front) lub tylne (ang. rear) koło. Tylko niektóre nowoczesne opony mają charakter uniwersalny i mogą być bez przeszkód zamieniane.

Obsługa

Obsługa opon polega m.in. na utrzymywaniu ciśnienia wewnątrz opony ściśle wg zaleceń producenta. Każdy motocykl ma swoje zalecane ciśnienie w oponach zależne m.in. od obciążenia. Podawane wartości należy traktować z pełną powagą. Ciśnienie w oponach sprawdza się zawsze na oponach zimnych. Z dwojga złego, lepiej jechać na zbyt silnie napompowanej oponie, niż przy niedopompowanej. Jazda ze zbyt niskim ciśnieniem w oponie powoduje silne odkształcanie się boków opony i grozi uszkodzeniem spowodowanym deformacją i wzmorzonym nagrzewaniem. W skrajnym przypadku osnowa może ulec uszkodzeniu, co z reguły doprowadza do trwałego odkształcenia opony.

 

Wyważanie

Nowa opona na kole oznacza potrzebę jej wyważenia. Należy zdać sobie sprawę, że niedoważenie 10 gram przy prędkości 100km/h równoważne jest przyklejeniu na obwodzie koła 10kg w miejscu przeciwstawnym tego niedoważenia. Po montażu nowej opony należy ją również docierać przez pierwsze 100km. Wynika to z układania się opony na feldze oraz potrzeby usunięcia warstwy olejów silikonowych używanych podczas procesu wulkanizacji bieżnika, a mających na celu odseparowanie opony od formy.

Oznaczenia

Spotyka się dwa rodzaje oznaczeń wymiarów opony. tradycyjne, gdzie szerokość i średnicę opony określa się w calach, np: 2,75-18 lub 3,50-18. Nowe oznaczenie podaje szerokość opony w milimetrach oraz wysokość opony przez procentowy stosunek wysokości do szerokości np: 110/90-18.

Myślnik pomiędzy cyframi określającymi szerokość opony i jej średnicę wewnętrzną oznacza diagonalny typ opony. Opona diagonalna z opasaniem oznaczona jest literą B w miejscu myślnika np: 150/80VB17. Opona radialna oznaczona jest literą R np: 180/55ZR17.

Indeks nośności (Load Index) jest zakodowaną liczbą określającą maksymalne obciążenie opony. Litera za cyfrą określającą średnicę opony to indeks prędkości określający maksymalną szybkość eksploatacyjną opony. 

Budowa

Zasadniczym elementem każdej opony jest szkielet zwany karkasem lub osnową. Zadaniem jego jest nadanie oponie właściwego kształtu i przenoszenie wszystkich obciążeń towarzyszących jeździe. Tkanina tworząca osnowę utkany jest z wysoce wytrzymałych włókien (zwykle poliamidowych) zwany kordem. Za osadzenie opony na feldze odpowiedzialne są stopki opony, które w przypadku opon bezdętkowych mają za zadanie dodatkowo uszczelniać je. Boczne ścianki są najcieńszym i najbardziej podatnym na odkształcenie elementem opony. Z punktu widzenia właściwości trakcyjnych najbardziej istotnym elementem opony jest bieżnik. Wykonany jest on z reguły, z mieszanki gumowej innej niż reszta opony i ukształtowany w sposób determinujący jego późniejsze zastosowanie. Rzeźba bieżnika ma decydujące znaczenie dla zachowania się opony na mokrej nawierzchni. Producenci dobierając skład mieszanki gumowej kierują się przeznaczeniem danego typu opony. Im twardsza jest mieszanka, tym opona odporniejsza na ścieranie, lecz jednocześnie maleje przyczepność. Bieżnik opon ewoluuje wraz ze wzrostem dynamiki motocykla. Układ rowków bieżnika nazywany jest fachowo rzeźbą bieżnika. Obecnie dominują szerokie, niezbyt gęsto rozmieszczone rowki o stosunkowo dużej szerokości. Niegdyś było to wiele drobnych wielokątnych kostek. Mają one jednak tendencję do silnego odkształcania, co powoduje niestabilne zachowanie się opony (motocykla), szczególnie w ostrych wirażach. Rzeźba bieżnika musi być efektem kompromisu i ściśle determinuje późniejsze zastosowanie danej opony.

 

Wśród opon wyróżnia się opony diagonalne i radialne. Zasadniczą różnicę pomiędzy nimi stanowi układ włókien tkaniny kordowej tworzącej osnowę opony. Podstawowym materiałem służącym do wyrobu tkaniny kordowej jest nylon. W oponach przeznaczonych do silnych obciążeń stosuje się kord stalowy. Najdroższe opony mają kord wykonany z włókien aramidowych.

diagonalna, radialna

Opony diagonalne to takie, w których warstwy kordu ułożone są na krzyż, czyli pod kątem do osi symetrii opony. Opony opasane mają dodatkową warstwę kordu ułożoną wzdłuż obwodu opony, tuż pod warstwą bieżnika. Ta dodatkowa warstwa wzmacnia oponę, zapobiegając odkształceniom bieżnika powstającym pod wpływem siły odśrodkowej przy dużej prędkości jazdy. Im mniejsze odkształcenia, tym mniejsze tarcie pomiędzy warstwami kordu wewnątrz opony, a co za tym idzie, niższa temperatura i dalej bardziej stabilne zachowanie. Wynika z tego mniejsze zużycie i większa trwałość ogumienia. Opony diagonalne poprzez wielowarstwowe kątowe ułożenie karkasu są twardsze. Dlatego idealnie nadają się do ciężkich motocykli. W najbardziej obciążonych oponach motocykli sportowych używa się opon radialnych, w których nitki kordu ułożone są promieniście. Dodatkowa warstwa kordu opasuje oponę dookoła, tuż pod bieżnikiem. Taka konfiguracja pozwala najskuteczniej przeciwstawić się olbrzymim siłom powstającym podczas szybkiego ruchu motocykla i wynikających z tego obciążeń, a także niebagatelnej sile odśrodkowej. W ekstremalnie obciążonych tylnych oponach przeznaczonych do najszybszych motocykli stosuje się opasanie tzw. kordem monospiralnym JLB (Joint-Less-Belt), na który składa się pojedyncza nić kordu nawinięta niczym nitka na szpulce. Tego typu rozwiązanie znacznie wzmacnia oponę i dzięki niewielkim odkształceniom zmniejsza wewnętrzne tarcie pomiędzy warstwami tkaniny kordu i chroni oponę przed przegrzaniem. Opona taka jest dużo trwalsza i mniej podatna na odkształcenia.

 

Oprócz podziału opon na diagonalne i radialne wyróżnia się również podział na opony dętkowe i bezdętkowe

Opony bezdętkowe (tubeless) mają wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi dętkowymi (tube type). Są lżejsze, łatwiejsze do wyważenia, mniej się nagrzewają i są odporniejsze na przebicie. Wnętrze opony bezdętkowej wyściełane jest warstwą specjalnej gumy, która uszczelnia stopkę opony na feldze, a dodatkowo ma zdolność zasklepienia otworów po punktowych przebiciach, co sprzyja bezpieczeństwu. Opony bezdętkowe wymagają specjalnie przystosowanych dla nich felg. Nie zaleca się montażu zwyczajnych opon na felgach dostosowanych do opon bezdętkowych i na odwrót.

Czasy, gdy stosunek wysokości boku do szerokości opony wynosił 1:1 odeszły już do historii. Obecnie stosowane opony są oponami niskoprofilowymi, tzn. ich wysokość jest mniejsza od szerokości. Stosunek tych dwóch wielkości podany w procentach (55, 70, 90 itp), jest później używany jako cecha charakterystyczna opony. Takie poszerzenie opony pozwala na uzyskanie większej powierzchni styku z podłożem, czyli umożliwia przeniesienie większej mocy współczesnych motocykli. Spłaszczenie z jednoczesnym zmniejszeniem wysokości boku opony zapobiega odkształceniom podczas przenoszenia bocznych obciążeń powstających w czasie pokonywanie wiraży.

Indeks prędkości

Indeks nośności (Li)

Symbol

km/h

Li

kg

Li

kg

Li

kg

Li

kg

B

50

0

45

22

85

44

160

66

300

C

60

1

46

23

88

45

165

67

307

D

65

2

48

24

90

46

170

68

315

E

70

3

49

25

93

47

175

69

325

F

80

4

50

26

95

48

180

70

335

G

90

5

52

27

98

49

185

71

345

J

100

6

53

28

100

50

190

72

355

K

110

7

55

29

103

51

195

73

365

L

120

8

56

30

106

52

200

74

375

M

130

9

58

31

109

53

206

75

387

N

140

10

60

32

112

54

212

76

400

P

150

11

62

33

115

55

218

77

412

Q

160

12

63

34

118

56

224

78

425

R

170

13

65

35

121

57

230

79

437

S

180

14

67

36

125

58

236

80

450

T

190

15

69

37

128

59

243

81

462

U

200

16

71

38

132

60

250

82

475

H

210

17

73

39

136

61

257

83

487

V (VB)

>210

18

75

40

140

62

265

84

500

Z (ZR)

>240

19

78

41

145

63

272

85

515

 

20

80

42

150

64

280

86

530

 

21

83

43

155

65

290

87

545